Witamy na stronie Stowarzyszenia Obrońców Krzyża

Stowarzyszenie Obrońców Krzyża powstało na bazie działającego od września 2010 r. Społecznego Komitetu Obrońców Krzyża, którego byłam inicjatorką. Nazwa Społecznego Komitetu, a następnie Stowarzyszenia, wiąże się z katastrofą smoleńską z dnia 10 kwietnia 2010 r., w której zginął prezydent RP śp. Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią i 94 osobami towarzyszącymi.
W dniach żałoby narodowej harcerze ustawili na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim krzyż. Pod ten Krzyż, pogrążeni w bólu, przychodzili nasi rodacy, by oddać hołd Parze Prezydenckiej. Po zaprzysiężeniu nowego prezydenta RP władze, wbrew narodowi, postanowiły usunąć Krzyż sprzed Pałacu i przenieść go do kościoła św. Anny.
Wiadomość o zamiarze usunięcia Krzyża dotknęła mnie do tego stopnia, że wraz z synem Jarosławem podjęłam decyzję o wyjeździe do Polski celem wsparcia naszych rodaków. Przed wyjazdem skontaktowałam się z niewielką grupą Polaków z Paryża i wspólnie postanowiliśmy zebrać pieniądze na wykonanie transparentu oraz zakup wieńca od Polonii Francuskiej – w kształcie serca z czerwonych róż, na którym był krzyż z białych róż. Wieniec ten złożyliśmy na Krakowskim Przedmieściu pod ustawionym Krzyżem. Nasze czuwanie pod Krzyżem trwało przez 10 dni od 2 sierpnia 2010 r. Były też i nocne czuwania. W tym czasie aktywnie wspieraliśmy naszych rodaków broniących Krzyża przed atakami przeciwników. Jednocześnie wraz z synem w imieniu Polonii domagaliśmy się postawienia na Krakowskim Przedmieściu pomnika upamiętniającego prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.
Te tragiczne wydarzenia sprawiły, że po powrocie do Paryża skontaktowałam się z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. inf. Stanisławem Jeżem i przedstawiłam prośbę o umożliwienie wmurowania w kościele polskim Wniebowzięcia NMP w Paryżu tablicy ufundowanej przez Polonię Francuską upamiętniającej prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W wyniku naszej rozmowy powołałam Społeczny Komitet Obrońców Krzyża, który zajął się m.in. ufundowaniem tej tablicy. Jednocześnie w dalszym ciągu czynnie popierałam działania rodaków w Polsce. W październiku 2010 r., kiedy Krzyż miał być wywieziony do Smoleńska podczas pielgrzymki zorganizowanej przez żonę prezydenta Komorowskiego, ponowiłam wyjazd do Polski uważając, że jego miejsce jest na Krakowskim Przedmieściu. Wydarzenia, w jakich uczestniczyłam, zadecydowały o nazwie Społecznego Komitetu, a następnie Stowarzyszenia. Po rozpoczęciu naszej działalności we wrześniu 2010 r. do Komitetu dołączyły osoby bardzo dynamiczne i oddane sprawie – Adamek Zbigniew i Przychodzień Stanisław, Walat Halina, Bajek Stanisław – co pozwoliło nam na sprawne zrealizowanie podjętych zadań. Realizację naszych planów zawdzięczamy w dużej mierze Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. inf. Stanisławowi Jeżowi.
W związku z tragiczną sytuacją gospodarczą i polityczną w naszej Ojczyźnie stają przed nami coraz to nowe zadania i wyzwania. Postanowiliśmy przekształcić społeczny Komitet Obrońców Krzyża w Stowarzyszenie. Stowarzyszenie Obrońców Krzyża zostało oficjalnie zarejestrowane w listopadzie 2011 r. pod francuską nazwą „Association des Defenseurs de la Croix”;
Stowarzyszenie liczy kilkadziesiąt osób i stale przybywają nowi członkowie. Celem organizacji jest przede wszystkim obrona Krzyża, wartości chrześcijańskich, dbałość o godność człowieka, uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych, organizowanie spotkań i współpraca z przedstawicielami środowisk francuskich i polonijnych skupionych na całym świecie. Członkami naszego Stowarzyszenia są osoby, dla których najważniejsze są: BÓG HONOR OJCZYZNA.
W ramach wspólnych działań zaplanowaliśmy wiele projektów w trakcie realizacji których będziemy potrzebować wielu osób do ich realizacji . Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zainteresowani są działalnością Stowarzyszenia oraz pragną wspomagać ja w realizacji wyznaczonych celów.
                                                                                                                           
Prezes Stowarzyszenia        
Maria Jolanta Dzwigala

Aktualności

data dodania: 2019-09-01

Msza św. w intencji ofiar II wojny światowej, ojczyzny i pokoju na świecie odbyła się 1 września w najstarszym polskim kościele we Francji pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny „Concorde” w Paryżu.

Uczestniczyli m.in ambasador RP we Francji Tomasz Młynarski, reprezentanci Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) Koła Paryż, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów we Francji i ich Rodzin, Stowarzyszenia Obrońców Krzyża w Paryżu, Federacji Polonii Francuskiej.

data dodania: 2018-10-09

Tegoroczny Zjazd, pod hasłem „Łączy nas Niepodległa”

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości główne organizacje polonijne z Radą Polonii Świata na czele, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i Senatem RP, postanowiły zwołać V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy oraz nadać mu specjalny charakter i niecodzienny wymiar, tak aby to spotkanie Polaków z całego świata stało się znaczącym punktem w narodowych obchodach, jednoczących w obliczu wielkiego święta cały rozproszony w świecie naród.

W dniach 19-23 w Warszawie odbyl się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. 

 

Światowe Forum Kultury Polonijnej otworzyła wicemarszałek Maria Koc. Jak zaznaczyła, podczas forum podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania, czym jest kultura na emigracji, jaką pełni funkcję, kim są jej twórcy, animatorzy i jej odbiorcy. Podkreśliła, że kultura na emigracji to „budowanie polskiej tożsamości w milionach polskich rodzin za granicą dzięki znajomości treści, kodów, symboli i wartości, które tę kulturę tworzą. To także codzienna praca tysięcy organizacji i instytucji polonijnych na całym świecie, które kulturę polską upowszechniają i uczą jej młodych ludzi”. Zdaniem wicemarszałek bez polskiej kultury za granicą nie byłoby Polaków poza ojczyzną, bo właśnie kultura jest tym spoiwem, które nas łączy. „Poczucie tożsamości narodowej, to, co czyni nas Polakami w kraju i za granicą, dokonuje się na płaszczyźnie kulturowej. Stąd nieodzowność kultury dla integralności wspólnoty narodowej w kraju i za granicą” – powiedziała wicemarszałek Senatu.