Aktualności

data dodania: 2015-11-25

Drodzy Rodacy   

Stowarzyszenie Obrońców Krzyża Paryż wraz z Stowarzyszeniem Kombatantów Koło Paryż organizuje spotkanie opłatkowe ,,RADIA MARYJA''na  które przyjadą   goście z radia  z Torunia. 

Spotkanie opłatkowe odbędzie się 10 stycznia 2016 r. o godz. 13 tej w Domu Kombatanta (IV piętro ) w Paryżu.Najbliższa stacja metra to Villiers lub Malesherbes ,, w tym samym dniu będzie można zwiedzić wystawę zdjęciową w tym samym budynku na 3 piętrze przedstawiającą  obronę  krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i z manifestacji w obronie TV TRWAM w Paryżu.     

Opłatek rozpoczynamy Mszą św. o godz.11 tej w kościele polskim Wniebowzięcia NMP na Concorde,263 bis rue St.Honore 75001 Paris.

Udział w kosztach 35 euro od jednej osoby.  Ilość miejsc ograniczona.        

Zgłoszenia prosimy przesyłać listowne wraz z czekiem na adres: Stowarzyszenie Obrońców Krzyża, 221 rue de Belleville, 75019 Paris lub można robić rezerwacje telefoniczną u pani Marii  Jolanty Dźwigały komórka nr. 06 12 19 79 13 ,mail: stow.obroncowkrzyzaparyz@hotmail.fr

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31 GRUDNIA                                 

                                                                                                                                           Maria Jolanta Dzwigała

data dodania: 2015-11-23

W dniu 28 października 2015 r. do Paryża z oficjalną wizytą przybył Prezydent RP Andrzej Duda. Przybył na oficjalne zaproszenie Prezydenta Francji Francois Hollande, pomimo rozlicznych oficjalnych spotkań znalazł czas, dla Polonii francuskiej. Do pierwszego spotkania doszło w południe pod Płytą Solidarności, gdzie oczekiwały na Prezydenta poczty sztandarowe, przedstawiciele konsulatu i ambasady, harcerze oraz Rodacy. Prezydent złożył wieniec i oddal hołd poległym
i represjonowanym w stanie wojennym. Na zakończenie został odśpiewany hymn państwowy.
Do następnego spotkania Prezydenta z Polonią doszło w godzinach popołudniowych w Kościele Polskim Wniebowzięcia NMP na Concorde, w którym to w 8 października 2007 r. spotkał się z Polonią francuską Prezydent RP śp. Lech Kaczyński. W tym też kościele jest ufundowana przez Polonię tablica poświęcona śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym ofiarom katastrofy Smoleńskiej. Tu również Prezydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty.
Trzeba przypomnieć, że tablice odsłonięto dzięki odważnej i ofiarnej postawie Społecznego Komitetu Obrońców Krzyża, w który skład wchodzili m.in. pani prezes Maria Jolanta Dźwigała, Jarosław Dźwigała, Adamek Zbigniew, Przychodzień Stanisław i Walat Halina. Od 2011 r. Komitet Społeczny przekształcił się w Stowarzyszenie Obrońców Krzyża w Paryżu. Którego prezesem została pani Maria Jolanta Dźwigała. To pod jej przewodnictwem stowarzyszenie prowadzi bardzo aktywną działalność patriotyczną i społeczną, przez 5 letni okres działalności stowarzyszenia pod jej przywództwem doprowadziło do zmian w strukturach polonijnych. Działalność swoją rozpoczęła od obrony krzyża po katastrofie smoleńskiej  na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie z synem Jarosławem w sierpniu 2010 r., Po powrocie do Paryża wraz z obecnymi członkami stowarzyszenia zajęła się ufundowaniem  tablicy smoleńskiej, zadecydowała o odprawianiu Mszy św.za Ojczyznę i ofiary katastrofy smoleńskiej, co miesiąc każdego 10 go, które są odprawiane do dzisiaj. Pod jej przywództwem były organizowane manifestacje w obronie TV TRWAM, manifestacje w każdą rocznice katastrofy smoleńskiej. Stowarzyszenie organizowało wystawy zdjęciowe z rożnych spotkań i okoliczności, zapraszało gości
z Polski, polityków, działaczy zasłużonych, redaktorów. Na zaproszenie Stowarzyszenia Obrońców Krzyża przyjechała redaktor Ewa Stankiewicz, pani prezes odwiedziła z nią szkoły polskie działające
w Paryżu  i pokazała ich problem. Po wizytacji w szkołach doprowadziła do spotkania w konsulacie. Temat szkolnictwa został następnie przedstawiony w Polsce przez panią redaktor.  Prezes zdecydowała o ufundowaniu sztandaru dla stowarzyszenia. Sztandar został ufundowany w kwietniu 2014 r. a poświęcony został 3 maja 2014 r. podczas obchodów 10 rocznicy Federacji Polonii Francuskiej w kościele polskim  Wniebowzięcia NMP na Concorde. Poczet sztandarowy stowarzyszenia bierze  udział we wszystkich organizowanych uroczystościach państwowych
i kościelnych. Pani prezes wraz z członkami stowarzyszenia zorganizowała kampanie wyborczą pod kościołami w Paryżu i regionie paryskim podczas wyborów prezydenckich, i wyborów parlamentarnych. Rezultat był taki, że we Francji w pierwszej i drugiej turze wyborach prezydenckich wygrał Pan Andrzej Duda a w wyborach parlamentarnych wygrał we Francji PIS. Duża zasługa w tym była pani prezes Marii Jolanty Dźwigały. Była ona koordynatorem z PIS na wszystkie komisje na terenie Francji w wyborach prezydenckich w maju 2015 i parlamentarnych w październiku  2015 r., Dzięki umiejętności i silnemu charakterowi potrafiła zorganizować we wszystkich komisjach na terenie Francji członków komisji i mężów zaufania, dostarczyć im materiały wyborcze i udzielić odpowiedniego instruktarzu. Sama była jeszcze wiceprzewodniczącą komisji wyborczej w Paryżu podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych.
W dniu 28 października 2015 na spotkaniu w Ambasadzie RP w Paryżu Prezydent Andrzej Duda odznaczył 11 osób za szczególne zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej została odznaczona prezes Stowarzyszenia Maria Jolanta Dźwigała,
Zobacz zdjecia

 

data dodania: 2015-11-23

Z okazji 185 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego SPK Koło Paryż organizuje uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Najpierw, 28 listopada o godz. 16/00 spotykamy się na cmentarzu Montmartre, gdzie przy grobie Powstańców Listopadowych (na Alei Polskiej) odśpiewamy pieśni (przy wydatnej pomocy barda Andrzeja Kołakowskiego), oraz wysłuchamy recytacji wierszy z tamtego okresu (przygotowywane są śpiewniki z pieśniami i wierszami). Następnie spotykamy się o godz. 18/00 w Domu Kombatanta (20 rue Legendre w Paryżu 17, M° Villiers lub Malesherbes), gdzie jest przewidziany dalszy koncert oraz prelekcje na temat Powstania.