Aktualności

data dodania: 2015-11-27


W listopadzie 2015 r. obchodziliśmy 67 miesięcznice katastrofy smoleńskiej,to kolejna Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar katastrofy smoleńskiej.Eucharystia ta zgromadziła nas w kościele polskim Wniebowzięcia NMP w Paryżu,by prosić Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy ,Świętego Jana Pawła II  o dar zbawienia Rodaków,którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej,  jednocześnie w naszych modlitwach prosiliśmy o opiekę nad naszą Ojczyzną i rządzącymi.Była to jednak tym razem Eucharystia wyjątkowa,bo listopadowa, kiedy szczególnie intensywnie modlimy się za naszych bliskich ,którzy odeślij z tego świata i udali się w dalszą drogę,ku wieczności. Była to pierwsza Msza św. po wygranych październikowych  wyborach parlamentarnych przez PIS,za kilka dni miał się konstytuować rząd. Podczas Eucharystii wpatrując się w ustawioną przy ołtarzu dekoracje na której zamieszczone są zdjęcia ofiar katastrofy smolenskiej i kopie krzyża z Krakowskiego Przedmieścia  w sercach naszych ożywił się smutek po naszych Rodakach którzy odeszli od nas w taki brutalny sposób  na posterunku służąc Ojczyźnie,ale jednocześnie po raz pierwszy ukazała się nam nadzieja, że nowy powstały rząd PIS doprowadzi do wyjasnienia tej tragicznej katastrofy, rozliczenia winnych za ten brutalny zamach i zajmie się odpowiednim upamiętnieniem naszych wszystkich Rodaków na czele z śp.Prezydentem RP prof.Lechem Kaczyńskim którzy zginęli w tej katastrofie. W chwili obecnej kiedy pisze ten artykuł  jesteśmy już po zaprzysiężeniu rządu,mamy taki rząd o jaki prosiliśmy w naszych  modlitwach,na który czekaliśmy latami.Musimy teraz ich wspierać i prosić Matkę Bożą o opiekę, żeby dała im zdrowie i silę do przeprowadzenia wszystkich reform związanych z naprawą Polski.Zastali kraj kompletnie zrujnowany gospodarczo przez poprzednią ekipę rządzącą PO- PSL przez 8 lat.  Przed nimi ciężka i odpowiedzialna praca w doprowadzeniu naszej już praktycznie nie istniejącej Ojczyzny!!!!!do normalnie funkcjonalizowanego kraju. Eucharystii listopadowej w intencji Ojczyzny i za ofiary smoleńskiej tragedii,i za tak wielu innych polskich bezimiennych bohaterów, przewodniczył i wygłosił homilie Rektor Senior PMK ks. inf Stanisław Jeż w asyście księży wikariuszów z tutejszej parafii.Homilia jak zawsze była wzruszająca w której były nawiązania do katastrofy smolenskiej i  naszej ukochanej Ojczyzny.Organizatorem tej Eucharystii, jak każdego miesiąca,było paryskie Stowarzyszenie Obrońców Krzyża. W Mszy św.uczestniczyły poczty sztandarowe,Stowarzyszenia  Obrońców Krzyża,Stowarzyszenia Kombatantów Polskich  Koła Paryż i Solidarności.Modlitwę wiernych przygotowała Pani Danuta Nowakowska. W imieniu organizatorów dziękuje wszystkim uczestnikom tej Eucharystii.Przypominam Państwu także ,że kolejna 68 już Msza św. ,,smoleńska"w intencji Ojczyzny i za śp. prezydenta Lech Kaczyńskiego oraz pozostałe 95 ofiar Smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. ,zostanie odprawiona w kościele polskim Wniebowzięcia NMP w Paryżu 263 bis, rue St.Honore, metro Concorde, 10 grudnia 2015 w czwartek,godz.18.30. Serdecznie zapraszam na tą wyjątkową Eucharystie.                            

                                                                                                                                  Maria Jolanta Dzwigała

data dodania: 2015-11-25

Drodzy Rodacy   

Stowarzyszenie Obrońców Krzyża Paryż wraz z Stowarzyszeniem Kombatantów Koło Paryż organizuje spotkanie opłatkowe ,,RADIA MARYJA''na  które przyjadą   goście z radia  z Torunia. 

Spotkanie opłatkowe odbędzie się 10 stycznia 2016 r. o godz. 13 tej w Domu Kombatanta (IV piętro ) w Paryżu.Najbliższa stacja metra to Villiers lub Malesherbes ,, w tym samym dniu będzie można zwiedzić wystawę zdjęciową w tym samym budynku na 3 piętrze przedstawiającą  obronę  krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i z manifestacji w obronie TV TRWAM w Paryżu.     

Opłatek rozpoczynamy Mszą św. o godz.11 tej w kościele polskim Wniebowzięcia NMP na Concorde,263 bis rue St.Honore 75001 Paris.

Udział w kosztach 35 euro od jednej osoby.  Ilość miejsc ograniczona.        

Zgłoszenia prosimy przesyłać listowne wraz z czekiem na adres: Stowarzyszenie Obrońców Krzyża, 221 rue de Belleville, 75019 Paris lub można robić rezerwacje telefoniczną u pani Marii  Jolanty Dźwigały komórka nr. 06 12 19 79 13 ,mail: stow.obroncowkrzyzaparyz@hotmail.fr

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31 GRUDNIA                                 

                                                                                                                                           Maria Jolanta Dzwigała

data dodania: 2015-11-23

W dniu 28 października 2015 r. do Paryża z oficjalną wizytą przybył Prezydent RP Andrzej Duda. Przybył na oficjalne zaproszenie Prezydenta Francji Francois Hollande, pomimo rozlicznych oficjalnych spotkań znalazł czas, dla Polonii francuskiej. Do pierwszego spotkania doszło w południe pod Płytą Solidarności, gdzie oczekiwały na Prezydenta poczty sztandarowe, przedstawiciele konsulatu i ambasady, harcerze oraz Rodacy. Prezydent złożył wieniec i oddal hołd poległym
i represjonowanym w stanie wojennym. Na zakończenie został odśpiewany hymn państwowy.
Do następnego spotkania Prezydenta z Polonią doszło w godzinach popołudniowych w Kościele Polskim Wniebowzięcia NMP na Concorde, w którym to w 8 października 2007 r. spotkał się z Polonią francuską Prezydent RP śp. Lech Kaczyński. W tym też kościele jest ufundowana przez Polonię tablica poświęcona śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym ofiarom katastrofy Smoleńskiej. Tu również Prezydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty.
Trzeba przypomnieć, że tablice odsłonięto dzięki odważnej i ofiarnej postawie Społecznego Komitetu Obrońców Krzyża, w który skład wchodzili m.in. pani prezes Maria Jolanta Dźwigała, Jarosław Dźwigała, Adamek Zbigniew, Przychodzień Stanisław i Walat Halina. Od 2011 r. Komitet Społeczny przekształcił się w Stowarzyszenie Obrońców Krzyża w Paryżu. Którego prezesem została pani Maria Jolanta Dźwigała. To pod jej przewodnictwem stowarzyszenie prowadzi bardzo aktywną działalność patriotyczną i społeczną, przez 5 letni okres działalności stowarzyszenia pod jej przywództwem doprowadziło do zmian w strukturach polonijnych. Działalność swoją rozpoczęła od obrony krzyża po katastrofie smoleńskiej  na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie z synem Jarosławem w sierpniu 2010 r., Po powrocie do Paryża wraz z obecnymi członkami stowarzyszenia zajęła się ufundowaniem  tablicy smoleńskiej, zadecydowała o odprawianiu Mszy św.za Ojczyznę i ofiary katastrofy smoleńskiej, co miesiąc każdego 10 go, które są odprawiane do dzisiaj. Pod jej przywództwem były organizowane manifestacje w obronie TV TRWAM, manifestacje w każdą rocznice katastrofy smoleńskiej. Stowarzyszenie organizowało wystawy zdjęciowe z rożnych spotkań i okoliczności, zapraszało gości
z Polski, polityków, działaczy zasłużonych, redaktorów. Na zaproszenie Stowarzyszenia Obrońców Krzyża przyjechała redaktor Ewa Stankiewicz, pani prezes odwiedziła z nią szkoły polskie działające
w Paryżu  i pokazała ich problem. Po wizytacji w szkołach doprowadziła do spotkania w konsulacie. Temat szkolnictwa został następnie przedstawiony w Polsce przez panią redaktor.  Prezes zdecydowała o ufundowaniu sztandaru dla stowarzyszenia. Sztandar został ufundowany w kwietniu 2014 r. a poświęcony został 3 maja 2014 r. podczas obchodów 10 rocznicy Federacji Polonii Francuskiej w kościele polskim  Wniebowzięcia NMP na Concorde. Poczet sztandarowy stowarzyszenia bierze  udział we wszystkich organizowanych uroczystościach państwowych
i kościelnych. Pani prezes wraz z członkami stowarzyszenia zorganizowała kampanie wyborczą pod kościołami w Paryżu i regionie paryskim podczas wyborów prezydenckich, i wyborów parlamentarnych. Rezultat był taki, że we Francji w pierwszej i drugiej turze wyborach prezydenckich wygrał Pan Andrzej Duda a w wyborach parlamentarnych wygrał we Francji PIS. Duża zasługa w tym była pani prezes Marii Jolanty Dźwigały. Była ona koordynatorem z PIS na wszystkie komisje na terenie Francji w wyborach prezydenckich w maju 2015 i parlamentarnych w październiku  2015 r., Dzięki umiejętności i silnemu charakterowi potrafiła zorganizować we wszystkich komisjach na terenie Francji członków komisji i mężów zaufania, dostarczyć im materiały wyborcze i udzielić odpowiedniego instruktarzu. Sama była jeszcze wiceprzewodniczącą komisji wyborczej w Paryżu podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych.
W dniu 28 października 2015 na spotkaniu w Ambasadzie RP w Paryżu Prezydent Andrzej Duda odznaczył 11 osób za szczególne zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej została odznaczona prezes Stowarzyszenia Maria Jolanta Dźwigała,
Zobacz zdjecia