Czwartek - 26.01.2012 - godz. 17h00 odbyla sie Msza Swieta za sp. Ksiedza Infulata Generala Witolda Kiedrowskiego.