Historia

Stowarzyszenie Obrońców Krzyża powstało na bazie działającego od września 2010 r. Społecznego Komitetu Obrońców Krzyża, którego byłam inicjatorką. Nazwa Społecznego Komitetu, a następnie Stowarzyszenia, wiąże się z katastrofą smoleńską z dnia 10 kwietnia 2010 r., w której zginął prezydent RP śp. Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią i 94 osobami towarzyszącymi.
W dniach żałoby narodowej harcerze ustawili na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim krzyż. Pod ten Krzyż, pogrążeni w bólu, przychodzili nasi rodacy, by oddać hołd Parze Prezydenckiej. Po zaprzysiężeniu nowego prezydenta RP władze, wbrew narodowi, postanowiły usunąć Krzyż sprzed Pałacu i przenieść go do kościoła św. Anny.
Wiadomość o zamiarze usunięcia Krzyża dotknęła mnie do tego stopnia, że wraz z synem Jarosławem podjęłam decyzję o wyjeździe do Polski celem wsparcia naszych rodaków. Przed wyjazdem skontaktowałam się z niewielką grupą Polaków z Paryża i wspólnie postanowiliśmy zebrać pieniądze na wykonanie transparentu oraz zakup wieńca od Polonii Francuskiej – w kształcie serca z czerwonych róż, na którym był krzyż z białych róż. Wieniec ten złożyliśmy na Krakowskim Przedmieściu pod ustawionym Krzyżem. Nasze czuwanie pod Krzyżem trwało przez 10 dni od 2 sierpnia 2010 r. Były też i nocne czuwania. W tym czasie aktywnie wspieraliśmy naszych rodaków broniących Krzyża przed atakami przeciwników. Jednocześnie wraz z synem w imieniu Polonii domagaliśmy się postawienia na Krakowskim Przedmieściu pomnika upamiętniającego prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.
Te tragiczne wydarzenia sprawiły, że po powrocie do Paryża skontaktowałam się z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. inf. Stanisławem Jeżem i przedstawiłam prośbę o umożliwienie wmurowania w kościele polskim Wniebowzięcia NMP w Paryżu tablicy ufundowanej przez Polonię Francuską upamiętniającej prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W wyniku naszej rozmowy powołałam Społeczny Komitet Obrońców Krzyża, który zajął się m.in. ufundowaniem tej tablicy. Jednocześnie w dalszym ciągu czynnie popierałam działania rodaków w Polsce. W październiku 2010 r., kiedy Krzyż miał być wywieziony do Smoleńska podczas pielgrzymki zorganizowanej przez żonę prezydenta Komorowskiego, ponowiłam wyjazd do Polski uważając, że jego miejsce jest na Krakowskim Przedmieściu. Wydarzenia, w jakich uczestniczyłam, zadecydowały o nazwie Społecznego Komitetu, a następnie Stowarzyszenia. Po rozpoczęciu naszej działalności we wrześniu 2010 r. do Komitetu dołączyły osoby bardzo dynamiczne i oddane sprawie – Adamek Zbigniew i Przychodzień Stanisław, Walat Halina, Bajek Stanisław – co pozwoliło nam na sprawne zrealizowanie podjętych zadań. Realizację naszych planów zawdzięczamy w dużej mierze Rektorowi Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. inf. Stanisławowi Jeżowi.
W związku z tragiczną sytuacją gospodarczą i polityczną w naszej Ojczyźnie stają przed nami coraz to nowe zadania i wyzwania. Postanowiliśmy przekształcić społeczny Komitet Obrońców Krzyża w Stowarzyszenie. Stowarzyszenie Obrońców Krzyża zostało oficjalnie zarejestrowane w listopadzie 2011 r. pod francuską nazwą „Association des Defenseurs de la Croix”;
Stowarzyszenie liczy kilkadziesiąt osób i stale przybywają nowi członkowie. Celem organizacji jest przede wszystkim obrona Krzyża, wartości chrześcijańskich, dbałość o godność człowieka, uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych, organizowanie spotkań i współpraca z przedstawicielami środowisk francuskich i polonijnych skupionych na całym świecie. Członkami naszego Stowarzyszenia są osoby, dla których najważniejsze są: BÓG HONOR OJCZYZNA.
W ramach wspólnych działań zaplanowaliśmy wiele projektów w trakcie realizacji których będziemy potrzebować wielu osób do ich realizacji . Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zainteresowani są działalnością Stowarzyszenia oraz pragną wspomagać ja w realizacji wyznaczonych celów.
                                                                                                                           
Prezes Stowarzyszenia       

Maria Jolanta Dzwigala