Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Obrońców Krzyza (Association des Defenseurs de la Croix)
ustanowiony dnia 24 pazdziernika 2011r. w następującym składzie:

Maria Jolanta Dźwigała - Prezes
e-mail: <stow.obroncowkrzyzaparyz@hotmail.fr>
tel: + 33 06 12 19 79 13

 

Tomasz Michalik- Wiceprezes

e-mail:<stow.obroncowkrzyzaparyz@hotmail.fr>

tel.0601907719

 

Maria Cichewicz – Skarbnik
e-mail:<stow.obroncowkrzyzaparyz@hotmail.fr>
tel: 0667522194

 

 Grazyna Zasonska - Sekretarz
e-mail:<stow.obroncowkrzyzaparyz@hotmail.fr>
tel: +33 0698976376